สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.25 ทอง 6 1. เด็กชายธีรพัฒน์   ภูมิแกดำ
2. เด็กหญิงสุนิสา   กล้าหาญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ผลาผล
 
1. นางพรทิพย์  วรรภา
2. นางอาลัย  ปาปะเถ